Monday, June 6, 2011     17:19

תוכנית השותפים

המלץ  למכריך על תוכנת איזי טקס לעסקים, ובעוד הם ייהנו מיתרונות ניהול העסק באמצעות  התוכנה המתקדמת, תתוגמל גם אתה על תרומתך להרחבת מעגל הלקוחות שלנו.

במסגרת התוכנית תתוגמל על כל מתעניין שיופנה על ידיך וירכוש בפועל את תוכנת איזי טקס.

כללי התוכנית
  1. התוכנית היא לשותפים שחתמו על הסכם התוכנית ואושרו על ידי איזי טקס בלבד.
  2. על השותף למלא את פרטי הלקוח הפוטנציאלי בטופס הייעודי לשותפים.
  3. התשלום הוא על מתעניינים חדשים בלבד, שלא היו לקוחות או התעניינו בתוכנה בעבר, וכן לא הופנו על ידי שותף אחר, לצורך העניין השותף הראשון שמילא את פרטי הלקוח בטופס הייעודי ייחשב כמפנה הלקוח.
  4. השותף יהיה זכאי לתשלום עבור כל מתעניין שיופנה על ידו ויבצע רכישה בפועל בתוך שלושה חודשים מהפנייתו.
  5. לאיזי טקס האפשרות להפסיק את הסכם ההתקשרות עם השותף בכל עת בהתאם לפעילותו.

שליחת מתעניינים לשותפים

טופס זה מיועד לחברי תוכנית השותפים הרשומים בלבד, לצורך הפניית מתעניינים בתוכנת איזי טקס

שם השותף

פרטי המתעניין:

שם
דוא"ל
טלפון
נושא
הפנייה
שליחה